maandag 22 oktober 2012

Soepganzen

Nu het wat kouder begint te worden, alhoewel, vandaag was het 20 graden, trekken veel ganzen naar warmere oorden. Maar deze vogels zijn niet weg te krijgen. Het zijn, na het opgezocht te hebben, soepganzen. Deze ganzen verblijven al jaren in het Zuiderpark in Hoogeveen.

Herkenning
In feite is er geen beschrijving mogelijk van De Soepgans. In deze groep van vogels wordt een groot aantal ganzen ondergebracht waarvan de herkomst onduidelijk is. Het gaat daarbij in de eerste plaats om verwilderde boerderijganzen. Dit zijn vogels die vroeger uit de stamvader, de Grauwe Gans, zijn gefokt voor vlees, eieren en dons en bovendien als ‘waakhond’ dienden. Het zijn meestal witte of bonte vogels waarbinnen verschillende rassen ook nu nog in het vrije veld zijn te herkennen. Daarnaast zijn het ook regelmatig dikke, vette vogels die vaak niet kunnen vliegen. Naast de gedomesticeerde vormen van de Grauwe Gans worden binnen de groep van Soepganzen ook verschillende kruisingen tussen Soepganzen en Grauwe Ganzen en allerlei andere soorten ganzen gerekend. Ook kruisingen tussen 'echte’soorten (zoals bijvoorbeeld tussen Grauwe Ganzen en Brandganzen) worden tot de Soepganzen gerekend.

Trek
Het mag duidelijk zijn dat Soepganzen niet trekken. Veelal blijven ze het gehele jaar in een relatief klein gebied. Slechts de vogels die kruisen met Grauwe Ganzen en de vogels die afstammen van soorten die zelf ook vrij rondvliegen, gebruiken een groter gebied. Een klein deel trekt zelfs met ‘wilde’ soorten mee naar overwinteringsgebieden buiten onze landsgrenzen
(o.a. met Grauwe Ganzen naar het zuidwesten van Spanje).

Aantallen
Het aantal Soepganzen dat in Nederland geteld wordt is de laatste jaren sterk toegenomen. Deels gaat het hierbij om een echte toename, maar deels is het ook te wijten aan het feit dat vogeltellers steeds beter op deze  bonte groep vogels letten. Tijdens tellingen in de winter blijkt dat de laatste jaren sprake is van enige stabilisatie van de aantallen. In de laatste jaren zitten er 's winters meer dan 10.000 ganzen in Nederland.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten